TƏLƏBƏLƏRİN ÖLKƏ DAXİLİNDƏ VƏ XARİCDƏ YERLƏŞƏN ALİ, ORTA İXTİSAS TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏN KÖÇÜRÜLMƏSİ SİSTEMİ

Qeydiyyatdan keçmiş mobil telefonunuzu daxil edin. Daha ətraflı