TƏLƏBƏLƏRİN ÖLKƏ DAXİLİNDƏ VƏ XARİCİNDƏ YERLƏŞƏN ALİ (BAKALAVRİAT VƏ MAGİSTRATURA SƏVİYYƏLƏRİ ÜZRƏ), ORTA İXTİSAS TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏN KÖÇÜRÜLMƏSİ SİSTEMİ

Yeni şifrənin yaradılması üçün qeydiyyat zamanı göstərilən telefon nömrəsini daxil edin.

FİN kod nədir?

FİN - kod şəxsiyyət vəsiqəsinin üz səhifəsinin aşağı hissəsində yerləşdirilmişdir və 7 simvoldan ibarətdir. Vəsiqənin PİN kodunu axırıncı sətirdə çap edilmiş son səkkiz simvolun ilk yeddisi təşkil edir. Şəklə baxın.