TƏLƏBƏLƏRİN ÖLKƏ DAXİLİNDƏ VƏ XARİCDƏ YERLƏŞƏN ALİ, ORTA İXTİSAS TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏN KÖÇÜRÜLMƏSİ SİSTEMİ

Yeni şifrənin yaradılması üçün qeydiyyat zamanı göstərilən telefon nömrəsini daxil edin.

FİN kod nədir?

FİN - kod şəxsiyyət vəsiqəsinin üz səhifəsinin aşağı hissəsində yerləşdirilmişdir və 7 simvoldan ibarətdir. Vəsiqənin PİN kodunu axırıncı sətirdə çap edilmiş son səkkiz simvolun ilk yeddisi təşkil edir. Şəklə baxın.